Go To

Lamps, Tubes & Flashtubes

Show more >
Ushio - HPL X Plus Long Life Lamp (750W/120V)
B&H# USHPL750P MFR# 1003178
  • You Pay: $24.95
 
Impact - FRK Lamp (650W, 120V)
B&H# IMFRK MFR# FRK
  • You Pay: $17.99
 
Impact - FKW Lamp (300W, 120V)
B&H# IMFKW MFR# FKW
  • You Pay: $17.99
 
General Electric - FRG Lamp (500W/120V)
B&H# GEFRG MFR# 88467
  • You Pay: $25.99
 
Ushio - HPL Lamp (575W/120V)
B&H# USHPL575 MFR# 1000672
  • You Pay: $16.45
 

On-light Modifiers